Στεφανου Βυζαντιου ἐθνικα κατ' ἐπιτομην. Stephani Byzantini Gentilia per epitomen, antehac περι πολεων, de urbibus inscripta, quæ ex MSS. codicibus Palatinis ab C. Salmasio quondam collatis et MS. Vossiano restituit, supplevit, ac Latina versione et integro commentario illustravit A. Berkelius. Gr. and Lat. Accedunt collectæ ab J. Gronovio variæ lectiones ex codice MS. Perusino, intermixtis ejusdem notis cum excusatione de excerptis Bocharti et Palmerii ab se non publicatis

Στεφανου Βυζαντιου ἐθνικα κατ' ἐπιτομην. Stephani Byzantini Gentilia per epitomen, antehac περι πολεων, de urbibus inscripta, quæ ex MSS. codicibus Palatinis ab C. Salmasio quondam collatis et MS. Vossiano restituit, supplevit, ac Latina versione et integro commentario illustravit A. Berkelius. Gr. and Lat. Accedunt collectæ ab J. Gronovio variæ lectiones ex codice MS. Perusino, intermixtis ejusdem notis cum excusatione de excerptis Bocharti et Palmerii ab se non publicatis

4.11 - 1251 ratings - Source18. c. io. inquit: Mi/it ex eo loco [BJ/zado] Divo AccguAŸoprocurator N„Ec ex :diagram , a#39;vix credibile cli/Hic , guddrra#39;ngenta NƒE²EcN‚ mima germina, cxAŸantque de ea ... regionem Byzantum, quorum quatuor gcntilia fingir, in duas paires fuille divilAcm Carthaginisinterioia#39;e N€EdE½Em; Sti-abo lib. ... quod Conltantinus magnus imperatoi- reliAcla Roma in cam lmperii federn tranliuleric propter Barbaroia#39;um incurliones , ut hincanbsp;...


Title:Στεφανου Βυζαντιου ἐθνικα κατ' ἐπιτομην. Stephani Byzantini Gentilia per epitomen, antehac περι πολεων, de urbibus inscripta, quæ ex MSS. codicibus Palatinis ab C. Salmasio quondam collatis et MS. Vossiano restituit, supplevit, ac Latina versione et integro commentario illustravit A. Berkelius. Gr. and Lat. Accedunt collectæ ab J. Gronovio variæ lectiones ex codice MS. Perusino, intermixtis ejusdem notis cum excusatione de excerptis Bocharti et Palmerii ab se non publicatis
Author:
Publisher: - 1725
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA